0
    Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

İptal ve İade

TÜKETİCİHAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

1.Kullanmaktaolduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde,size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabuletmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar,satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılıTüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği(RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

3.Ürünsevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satınalınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcınıngösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünteslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. 

5.Satınalınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsagaranti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmekzorundadır. 

6.Satınalınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğindenitibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 

 

SATIN ALINANÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

7.Alıcı,satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse,Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

 

KREDİKARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

8.Ürünteslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilertarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeliilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı´ya ödenmez ise, Alıcı,sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacakşekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. 

 

ÖNGÖRÜLEMEYENSEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 

9.Satıcı’nınöngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise,durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri iledeğiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talepedebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalindenitibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredikartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içindeürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 haftaiçerisinde aktarması olasıdır. 

 

ALICININ ÜRÜNÜKONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

 

10.Alıcı,sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslimalmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabuledilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır.Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Faturada iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

11.ALICI;satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimtarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişimbilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluküstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmedencayma hakkını kullanabilir.

12.SATICININCAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET 

ADI/UNVANI: Motorcum Motosiklet Satış ve Servis Hizmetleri Ltd.Şti.

ADRES: Ege mah, Turgut Özal Blv. No 48/A, 09400 Kuşadası/Aydın

EPOSTA:iletisim@motorcum.com.tr

TEL: 0256613 1 613

CAYMAHAKKININ SÜRESİ:

13.Alıcı,satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmeninimzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce,tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde caymahakkı kullanılamaz. 

14.Caymahakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15.Caymahakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI´ ya iadelitaahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürününişbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler"hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

CAYMAHAKKININ KULLANIMI: 

16.3. kişiyeveya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürününfaturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ilebirlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen siparişiadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

17.İadeformu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarlarıile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İADEKOŞULLARI:

18.SATICI,cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süreiçerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iadeetmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19.ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veyaiade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazminetmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüneuygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICIsorumlu değildir. 

20.Caymahakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limittutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirimmiktarı iptal edilir.

 

CAYMA HAKKIKULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

21.ALICI’nınisteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeyemüsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyajmalzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya sonkullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesininardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık vehijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerlekarışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Aboneliksözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreliyayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veyatüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntükayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilmeve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajınınALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkündeğildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ileifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelikgereği mümkün değildir.

22.Kozmetikve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap,kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiyesarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi içinambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmalarıgerekir. 

TEMERRÜTHALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

23.ALICI,ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğütakdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesindefaiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüteder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masraflarıve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundandolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayıSATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

ÖDEME VETESLİMAT

24.BankaHavalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Banka hesaplarımızdan(TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

25.Sitemizüzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme yada online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizdesiparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.